Blog

malowanie natryskowe

Akcesoria uzupełniające działanie systemów biernej ochrony przed pożarem. Co do nich zaliczamy?

Bierna ochrona przeciwpożarowa ma za zadanie maksymalnie ograniczać rozprzestrzeniania się ognia. Taką ochronę stanowią konstrukcje budynków, a dokładnie materiały, z jakich zostały wykonane. Doskonałym tego przykładem są drzwi i okna ppoż. oraz ściany przeciwpożarowe. Bierna ochrona jest definiowana poprzez wskaźniki R – nośność ogniową, E – szczelność ogniową oraz I – izolacyjność ogniową poszczególnych elementów budynku. Cyfry znajdujące się po oznaczeniu literowym określają czas, w jakim materiały zachowują swoje właściwości.

Czytaj więcej...

budynek wykonany z płyt żelbetowych

Jak pożar oddziałuje na konstrukcje żelbetowe?

Żelbet jest z zasady materiałem niepalnym, podobnie jak stalowe zbrojenia będące elementem konstrukcji. Zapłonowi może jednak ulec materiał, jakim pokryty jest żelbet, a wysoka temperatura pozostaje nie bez znaczenia dla stabilności i wytrzymałości konstrukcji. Wewnętrzne elementy mogą ulec deformacji natomiast beton może się skruszyć. Wiele zależy od współczynnika rozszerzalności termicznej. A zatem nawet jeśli żelbet nigdy bezpośrednio nie zajmie się ogniem, to pożar może działać na budowlę w sposób destrukcyjny.

Czytaj więcej...

Jak zabezpieczać przed pożarem przepusty instalacyjne rur niepalnych?

Przepusty instalacyjne często przebiegają przez przegrody stanowiące oddzielenie różnych stref pożarowych, a zatem muszą być odpowiednio zabezpieczone przed ogniem. Przepusty bezpośrednio ingerują w konstrukcję ścian i stropów, a więc muszą spełniać wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej. Przewody niepalne wykonywane są ze stali, miedzi i aluminium. W warunkach pożaru materiały te szybko się nagrzewają i przewodzą ciepło, co pozostaje nie bez znaczenia dla ryzyka zapalenia się innych materiałów lub rozszczelnienia się przepustu, a także przenikania dymu i ognia do innych stref.

Czytaj więcej...

strażak

Rękawy jako elementy biernej ochrony ppoż.

Zazwyczaj rozróżniamy dwa rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych: czynne oraz bierne. Gdy mówimy o zabezpieczeniach czynnych, mamy na myśli na przykład sprzęty, które służą do likwidowania zagrożeń, sygnalizowania pożaru oraz urządzenia wykrywające ogień. Z kolei ochrona bierna polega na jak najlepszym zabezpieczeniu pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się pożaru na pozostałą powierzchnię i ogólnym zachowaniu bezpieczeństwa zanim ogień się pojawi.

Czytaj więcej...

malarz wylewający farbę

Jak zabezpieczać trasy kablowe farbami ogniochronnymi?

Pożar to wielkie niebezpieczeństwo w szczególności, gdy w okolicy znajdują się ludzie. Wówczas bezpieczeństwo wysuwa się na pierwszy plan, a pomóc w zachowaniu życia i zdrowia mogą profesjonalne farby ogniochronne. Zastosowanie odpowiednich materiałów może wyeliminować dodatkowe zagrożenia, które mogą wystąpić przy wydzielaniu gazu i dymu pożarowego.

Czytaj więcej...

mężczyzna przy kablach

Z czego zbudowane są ogniochronne kanały kablowe?

Wszystkie obiekty budowalne powinny spełniać określone normy przeciwpożarowe. W części z nich, np. w dużych budynkach użyteczności publicznej czy miejscach koncentracji wartościowych przedmiotów, wymaga się montażu specjalnych ogniochronnych kanałów kablowych. Czym one są, jaką mają budowę oraz jaką pełnią funkcję? Wszystko wyjaśniamy w poniższym wpisie.

Czytaj więcej...

mężczyzna wykonujący sufit podwieszany

Montaż sufitu podwieszanego krok po kroku

Sufity podwieszane cieszą się dużą popularnością. Nic w tym dziwnego – dzięki nim można zaprojektować niebanalne oświetlenie w domu czy ukryć nieestetyczne przewody, rury lub kanały klimatyzacji. Jak przeprowadzić montaż takiego sufitu krok po kroku?

Czytaj więcej...

ogień na czarnym tle

Od czego zależy grubość preparatu ogniochronnego nakładanego na stal?

Konstrukcje stalowe są obecnie coraz częściej wykorzystywane w budownictwie. Dzięki swojej wysokiej wytrzymałości mechanicznej są bardzo cenionym materiałem.

Czytaj więcej...