Jak pożar oddziałuje na konstrukcje żelbetowe?

Żelbet jest z zasady materiałem niepalnym, podobnie jak stalowe zbrojenia będące elementem konstrukcji. Zapłonowi może jednak ulec materiał, jakim pokryty jest żelbet, a wysoka temperatura pozostaje nie bez znaczenia dla stabilności i wytrzymałości konstrukcji. Wewnętrzne elementy mogą ulec deformacji natomiast beton może się skruszyć. Wiele zależy od współczynnika rozszerzalności termicznej. A zatem nawet jeśli żelbet nigdy bezpośrednio nie zajmie się ogniem, to pożar może działać na budowlę w sposób destrukcyjny.

Beton ma za zadanie ochronić elementy zbrojenia, które stabilizują całą konstrukcję. W warunkach pożaru beton nie wydziela dymu ani nie wytwarza płonących kropli. Na konstrukcję oddziałują jednak bardzo wysokie temperatury, które mają wpływ na właściwości mechaniczne – nagrzane warstwy oddzielają się od chłodniejszego wnętrza, a w słabiej zagęszczonych miejscach może wówczas dojść do odsłonięcia konstrukcji stalowej. Dzieje się tak, ponieważ składniki betonu ulegają wydłużeniu termicznemu i tracą wilgoć.

Wytrzymałość konstrukcji żelbetowych na ogień

Żelbeton po przekroczeniu temperatury 300 stopni Celsjusza traci wytrzymałość, a po przekroczeniu temperatury 600 stopni Celsjusza praktycznie się rozpada. W czasie pożaru temperatura może sięgać aż 1000 stopni Celsjusza. Może wówczas dochodzić nawet do odpryskiwania nagrzanych kawałków betonu. Dlatego tak ważne są zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji betonowych. Jest to warstwa ochronna, która stanowi izolację i poprawia wytrzymałość betonu na ogień.

Do zabezpieczeń żelbetu stosuje się masy ogniochronne na bazie włókien z wełny mineralnej połączonych spoiwami hydraulicznymi oraz impregnaty z gipsu i wermikulitu. Dzięki powłokom ochronnym konstrukcje żelbetowe na dłużej zachowują wytrzymałość, co w wielu sytuacjach jest decydujące o skutecznej ewakuacji ludności.