Kanały oddymiania i zabezpieczenia instalacji kablowych

Jesteśmy dostawcą kanałów oddymiania oraz systemów służących zabezpieczaniu instalacji kablowych. Kanały oddymiające oraz instalacje wentylacyjne mogą być pobudowane od podstaw w oparciu o wymogi ochrony przeciwpożarowej, warto jednak dodać, że możliwa jest również adaptacja ciągów już istniejących i zabezpieczenie ich na wypadek kontaktu z ogniem oraz wysoką temperaturą. W tym celu używa się płyt ogniochronnych, które również znajdą Państwo w naszej ofercie.

Kanały oddymiania oraz zabezpieczenia instalacji kablowych pełnią kluczową rolę w bezpieczeństwie pożarowym obiektów użyteczności publicznej, takich jak biurowce, centra handlowe, szkoły oraz szpitale. Ochrona w tym zakresie jest również niezbędna w budynkach hotelowych, wystawienniczych, ale też mieszkalnych – zarówno wielo, jaki i jednorodzinnych. Rolą kanałów oddymiających jest zabezpieczenie dróg ewakuacji – korytarzy oraz klatek schodowych, którymi przemieszczają się ludzie uciekający przed pożarem. Odprowadzenie dymu oraz gazów, które powstały podczas spalania, daje im dodatkowy czas na ewakuację i  znacząco zwiększa szanse na wyjście z pożaru bez większego uszczerbku.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z konkretnymi technologiami, jakie oferujemy na tym polu.

 

PROMAT

  • Kanały oddymiania i samonośne wentylacyjne przeznaczone do montażu w obudowach stalowych kanałów wentylacyjnych i oddymiających systemem PROMADUCT-500, w klasie odporności ogniowej: EIS 30, EIS 60, EIS 90, EIS 120.
  • Kanały ogniochronne kablowe systemu PROMATECT zapewniające utrzymanie ciągłości energii i sygnału w klasie odporności ogniowej: 30 min, 60 min, 90 min, 120 min.

 

ROCKWOOL

  • Obudowy stalowych kanałów oddymiających – system Conlit Duo i Conlit Plus w klasie odporności ogniowej EIS 30, EIS 60, EIS 90, EIS 120.

 

RIDURIT

  • Kanały do zabezpieczenia instalacji kablowych EI 60, EI 120.

KNAUF

  • Kanały do zabezpieczenia instalacji kablowych Fireboard – kanały I K 262, w klasie odporności ogniowej I 30, I 60, I 90, I 120

 

Po co montuje się zabezpieczenia instalacji kablowych?

Jeśli zastanawiają się Państwo, w jakim celu wykonywane są zabezpieczenia instalacji kablowych, śpieszymy z wyjaśnieniem. Są one nieodzownym elementem ochrony przeciwpożarowej w budynkach. W przypadku zaistnienia pożaru, zabezpieczenia instalacji kablowych zamontowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, chronią przed dodatkowym zagrożeniem. Odpowiednie zabezpieczenia m.in. kabli gwarantuje sprawne i bezpieczne działanie instalacji. Kluczowe przy montażu zabezpieczeń instalacji kablowych są: dbałość o każdy detal, korzystanie ze sprawdzonych, certyfikowanych produktów oraz fachowość realizacji usługi. Wszelkie zabezpieczenia kabli i innych elementów instalacji zostaną wykonane szybko, profesjonalnie i rzetelnie, oraz oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Polecamy również zabezpieczenia ppoż przepustów instalacyjnych i kanałów kablowych.