Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych

 

Firma Jack-Service oferuje Klientom sprawdzone produkty do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji i wyrobów wykonanych ze stali. W temperaturze ok. 260-470 stopni Celsjusza stal staje się o 50% mniej wytrzymała – a jeśli w pobliżu znajdują się łatwopalne gazy lub płyny, wystarczy jedna sekunda, by konstrukcja osiągnęła tę temperaturę. Zastosowanie odpowiedniej ochrony pozwala spowolnić zniszczenia stalowych konstrukcji spowodowane wysoką temperaturą. Wśród polecanych przez nas biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych znajdują się farby ogniochronne do stali. Zapewniają one ochronę przed pożarami standardowymi, a także węglowodorowymi. Stal nie jest palna, jednak pod wpływem działania wysokiej temperatury może tracić swoje właściwości mechaniczne. Aby temu zapobiec, należy dobrać odpowiednie zabezpieczenia. Stal pokryta farbą ogniochronną zmniejsza przepływ promieniowania cieplnego, gdy w pobliżu konstrukcji wybuchnie pożar. Powłoka z farby zapewnia stali skuteczną izolację, dzięki czemu jest dobrym sposobem na zabezpieczenie wyrobu. Preparaty do ochrony przeciwpożarowej dostępne są zazwyczaj w zestawach, w skład których wchodzą farby podkładowe, pęczniejące i nawierzchniowe. Do nakładania farb ogniochronnych wykorzystuje się agregaty malarskie oraz narzędzia, takie jak pędzle oraz wałki. Do aplikacji farb można stosować również metodę natryskową – są to tzw. natryski ogniochronne. Grubość nakładanego na stal preparatu uzależniona jest od klasy odporności ogniowej, jaką ma mieć dana konstrukcja lub jej poszczególne elementy. Farby ogniochronne dostępne są w różnych kolorach.

  

Farby ogniochronne do stali

FLAME STAL

Zestaw wyrobów system Flame Stal to farby ogniochronne przeznaczone do zabezpieczenia elementów o profilach zamkniętych i otwartych, stalowych i stalowych ocynkowanych. Zabezpieczenia mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w klasach odporności ogniowej: R15, R30, R45, R60.

STEELGUARD

Farby ogniochronne z zestawu Steelguard są przeznaczone do zabezpieczania ogniochronnego elementów konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych oraz żeliwnych o profilach otwartych i zamkniętych. Zabezpieczenie może być stosowane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w klasach odporności ogniowej: R15; R30: R45; R60; R 90; R 120

FIRETEX FX 5090; FIRETEX FX 2005

Farby ogniochronne z zestawu Firetx FX 5090; Firetex FX 2005 są przeznaczone do zabezpieczania ogniochronnego elementów konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych oraz żeliwnych o profilach otwartych i zamkniętych. Zabezpieczenie może być stosowane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w klasach odporności ogniowej: R15; R30: R45; R60; R 90; R 120

INTERCHAR 404

Zestaw wyrobów malarskich systemu Interchar 404 pozwala stworzyć niezawodne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych o profilach zamkniętych i otwartych. Zabezpieczenie zostało sklasyfikowane w klasach odporności ogniowej: R15, R20, R30, R45, R60.

INTERCHAR 212

Zestaw wyrobów malarskich systemu Interchar 212 do ogniochronnego zabezpieczania elementów konstrukcji stalowych o profilach zamkniętych i otwartych. Zabezpieczenie zostało sklasyfikowane w klasach odporności ogniowej: od R15 do R120. Farby ogniochronne Interchar 212 można stosować jako zabezpieczenie przy pożarach standardowych. Zestaw ten jest odporny na warunki atmosferyczne i charakteryzuje się bardzo długą trwałością. Interchar 212 może być stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

CHARTEK:

Atutem powłok Chartek jest wszechstronność zastosowania, które obejmuje również m.in. instalacje w przemyśle petrochemicznym, energetycznym oraz terminale LNG. Wybór farb ogniochronnych Chartek to gwarancja zakupu najwyższej jakości produktów zapewniających odpowiedni poziom ochrony przeciwpożarowej na lądzie i środowisku morskim.

Produkty Chartek:

Chartek 7

Zapewnia bardzo dobrą trwałość, ogniochronność oraz ochronę antykorozyjną. Został specjalnie stworzony do stosowania w środowisku morskim przeciw strumieniowym pożarom węglowodorowym. Skutecznie zabezpiecza stal, aluminium oraz inne podłoża. Możliwość wzmocnienia poprzez zastosowanie siatek. Wykazuje dużą odporność na warunki atmosferyczne.

Chartek 1709

Zestaw farb Chartek 1709 tworzy skuteczne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych o profilach zamkniętych i otwartych na lądzie. Zabezpieczenie zostało sklasyfikowane w klasach odporności ogniowej: od R15 do R120. Farby Chartek 1709 można stosować w ochronie przed powierzchniowymi pożarami węglowodorowymi na lądzie. Zestaw ten jest odporny na warunki atmosferyczne i charakteryzuje się bardzo długą trwałością. Chartek 1709 może być stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Lekka i mocna farba Chartek 1709 również zabezpiecza konstrukcje stalowe przed korozją.

 

Masy ogniochronne

VERMIPLASTER

Zaprawa Vermiplaster jest przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych w warunkach nagrzewania standardowego wewnątrz obiektów budowlanych, w klasach R30, R60, R90, R120, R180 odporności ogniowej.

PERLIFOC

Zaprawa Perlifoc przeznaczona jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych w warunkach nagrzewania standardowego, wewnątrz budynków w klasach odporności R15, R30, R60, R90, R120, R180, R240 odporności ogniowej.

PROMASPRAY F250

Promaspray F250 jest zaprawą na bazie włókien z wełny mineralnej do ochrony przeciwpożarowej i izolacji akustycznej. Za jej pomocą wykonuje się natryski ogniochronne. Materiał składa się z wełny mineralnej i nieorganicznych spoiw hydraulicznych. Należy do tak zwanych suchych natrysków.

PROMASPRAY P300

Promaspray P300 jest zaprawą wstępnie mieszaną i lekką, produkowaną na bazie wermikulitu i gipsu.

MONOCOTE Z 146W/ MONOCOTE ZK 146T- TUNELE

Zaprawa ogniochronna Monocote Z 146W. Z tego materiału wykonuje się zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych w warunkach pożaru węglowodorowego. Zaprawa jest gotową mieszanką produkowaną na bazie Vermikulitu i cementu portlandzkiego. Zabezpieczenia ogniochronne Monocote Z 146W mogą być wykonywane metodą konturową lub skrzynkową.

Zapraw ogniochronna Monocote ZK 146T. Z tego materiału wykonuje się zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych tuneli.

FIRE-MIX

Zaprawa ogniochronna : Fire-mix. Z tego materiału wykonuje się zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych w warunkach pożaru węglowodorowego. Zaprawa jest gotową mieszanką produkowaną na bazie Vermikulitu i cementu portlandzkiego. Zabezpieczenia ogniochronne : Fire-mix mogą być wykonywane metodą konturową lub skrzynkową.

 

Płyty ogniochronne

PROMAT

Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych firmy Promat wykonywane jest poprzez obudowę płytami Promatect H, Promatect L, Promatect - XS. Może być stosowane wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz. Płyty ogniochronne Promatect H od firmy Promat mogą być stosowane do wykonywania zabezpieczenia ppoż zewnętrznych elementów konstrukcji budowlanych, jeżeli są zaimpregnowane impregnatem Promat Impragnierung 2000. Zabezpieczone elementy konstrukcji stalowych o profilach zamkniętych i otwartych płytami Promatect H, Promatect L; Promatect-XS spełniają kryteria klas R15, R30, R60, R90, R120, R180, R240 odporności ogniowej. Firma Promat to światowy lider w produkcji środków wykorzystywanych do biernej ochrony przeciwpożarowej. Producent ten działa dziś na rynkach w 45 krajach, dostarczając najwyższej jakości wyroby dla budownictwa i przemysłu. Izolacja i ochrona przeciwpożarowa w postaci płyt od firmy Promat skutecznie zabezpiecza życie i zdrowie ludzi oraz ich mienie. Płyty Promat wyróżniają się takimi właściwościami jak odporność i wytrzymałość, łatwość obróbki, odporność na wilgoć oraz bezpieczeństwo użytkowania.

RIDURIT

Zestaw wyrobów objętych aprobatą jest przeznaczony do wykonywania wewnątrz budynków, zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych konstrukcji (belek i słupów) o profilach otwartych. Elementy stalowe, do zabezpieczenia których wykorzystano płyty ogniochronne Ridurit, zgodnie z wymogami aprobaty zostały zaklasyfikowane do klas: R30, R60, R90, R120, R180.

CONLIT 150 I 150 S

Zestaw wyrobów Conlit 150 i 150 S przeznaczony jest do wykonywania izolacji ogniochronnych konstrukcji stalowych:

  • system Conlit 150 na stalowych profilach otwartych i zamkniętych
  • system Conlit 150 S na stalowych profilach otwartych

Przy spełnieniu wymagań podanych w aprobacie, zabezpieczone elementy stalowe spełniają kryteria klas R30, R60, R90, R120, R180 lub R 240 odporności ogniowej.

 

Płyty ogniochronne

Płyty ogniochronne często są wykorzystywane do zabezpieczenia przestrzeni znajdującej się przy kominkach oraz piecach. Stosowane są w celu ochrony przeciwpożarowej różnych przedmiotów. Płyty ogniochronne są odporne na działanie wysokich temperatur, a także ognia. Tworzone z nich systemy charakteryzują się wysoką izolacyjnością. Są również szczelne, dzięki czemu zwiększają bezpieczeństwo obiektów. Płyty ogniochronne najczęściej wykonuje się z cementu, gipsu, silikatu bądź magnezu. Dobranie odpowiednich proporcji tych materiałów pozwala stworzyć płyty, które wyróżniają się dużą wytrzymałością.

W ofercie posiadamy również produkty, których celem jest zabezpieczenie instalacji kablowych oraz inne preparaty do ochrony przeciwpożarowej.