Rękawy jako elementy biernej ochrony ppoż.

Zazwyczaj rozróżniamy dwa rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych: czynne oraz bierne. Gdy mówimy o zabezpieczeniach czynnych, mamy na myśli na przykład sprzęty, które służą do likwidowania zagrożeń, sygnalizowania pożaru oraz urządzenia wykrywające ogień. Z kolei ochrona bierna polega na jak najlepszym zabezpieczeniu pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się pożaru na pozostałą powierzchnię i ogólnym zachowaniu bezpieczeństwa zanim ogień się pojawi.

Jak działa bierna ochrona przeciwpożarowa?

Bierna ochrona przeciwpożarowa jest jednym z najbardziej istotnych elementów strategii mającej na celu zachowanie bezpieczeństwa w czasie potencjalnego pożaru. Jest stosowana, aby chronić ludzkie życie i minimalizować finansowe i rzeczowe szkody, które powstają w budynkach na skutek działalności ognia. Możemy uzyskać to, za sprawą odpowiedniej ochrony dróg ewakuacyjnych, odpowiednim ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia i ogólnej ochronie trwałej konstrukcji budynku. W jej skład wchodzą zabezpieczenie materiałów palnych, przejść instalacyjnych oraz kablowych, a także szczelin za pomocą ogniochronnych środków.

Co będzie pomocne do zapewnienia biernej ochrony przeciwpożarowej?

Jednym z najbardziej istotnych elementów, które stanowią bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe, są rękawy ogniochronne, które stosuje się do wrażliwych przejść kablowych. Są idealne do wykorzystania w budynkach, gdzie przepływ powietrza jest bardzo istotny, czyli na przykład centra danych, biura, zakłady produkcyjne lub szpitale. Bardzo istotne jest to, że pozwalają na wymianę kabli i ich montaż. W wielu sytuacjach niezbędne są również takie elementy jak bandaże i obejmy ogniochronne, dymoszczelne piany oraz wygodne w nakładaniu ogniochronne farby natryskowe.