Akcesoria uzupełniające działanie systemów biernej ochrony przed pożarem. Co do nich zaliczamy?

Bierna ochrona przeciwpożarowa ma za zadanie maksymalnie ograniczać rozprzestrzeniania się ognia. Taką ochronę stanowią konstrukcje budynków, a dokładnie materiały, z jakich zostały wykonane. Doskonałym tego przykładem są drzwi i okna ppoż. oraz ściany przeciwpożarowe. Bierna ochrona jest definiowana poprzez wskaźniki R – nośność ogniową, E – szczelność ogniową oraz I – izolacyjność ogniową poszczególnych elementów budynku. Cyfry znajdujące się po oznaczeniu literowym określają czas, w jakim materiały zachowują swoje właściwości.

Wsparciem dla biernej ochrony jest czynna ochrona, której zadaniem jest sygnalizowanie zagrożeń poprzez system alarmowy oraz ich usuwanie. Do elementów czynnej ochrony zaliczane są czujniki dymu i temperatury oraz systemy oddymiania i instalacje gaśnicze. Podstawowa różnica pomiędzy biernymi a czynnymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi polega na tym, że bierne zabezpieczenia stosuje się w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia a czynne w celu wykrycia pożaru.

Przykłady biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych

Do wyrobów składających się na bierne zabezpieczenia ppoż. zaliczamy opaski i kołnierze ogniochronne do uszczelniania przejść w ścianach, pasty do uzupełniania ubytków w murach, farby ogniochronne, które pęcznieją w warunkach pożaru i tworzą termoizolacyjną warstwę ochronną. Materiały budowlane stosowane w biernych zabezpieczeniach muszą mieć odpowiednią klasę reakcji na ogień oraz spełniać wymogi dotyczące wydzielania dymu i powstawania kapiących kropel. Do materiałów niepalnych, które nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania ognia, zaliczamy produkty sygnowane oznaczeniem A1. Do klasy A2 zaliczane są materiały prawie niepalne, które wydzielają niewielkie ilości ciepła.