W jakich miejscach znajdują zastosowanie ściany oddzielenia pożarowego?

Wybuch pożaru w budynku powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia przebywających tam ludzi, ale również poważne straty mienia. Z tego powodu tak ważna jest zarówno ochrona przed samym wybuchem, jak i ograniczanie rozprzestrzeniania się pożaru. Dobrym sposobem są ściany oddzielenia pożarowego.


Ściany oddzielenia pożarowego rozdzielają budynek na strefy. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie strat powstałych w pożarze, ograniczanie jego rozwoju, ale również ułatwienie ewakuacji ludności. Takie ściany należą do biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Skuteczne ściany oddzielenia pożarowego, jakie proponuje nasza firma, mają bardzo szerokie zastosowanie – głównie w przemyśle. Wykorzystuje się je w dużych zakładach, na przykład produkcyjnych, gdzie rozprzestrzenianie się pożaru mogłoby być katastrofalne w skutkach. Ściany są niezbędnym wyposażeniem obiektów, w których pracuje się z materiałami łatwopalnymi. Chodzi na przykład o zakłady petrochemiczne lub farmaceutyczne. Również obiekty użytku publicznego, takie jak szpitale lub centra handlowe powinny korzystać ze środków biernej ochrony przeciwpożarowej.

Jak powinny być skonstruowane ściany oddzielenia pożarowego?

O budowie tego typu ścian jasno mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Według niego ściany oddzielenia pożarowego powinny być usadowione na własnym fundamencie, jednak mogą być także oparte na stropie, który nie wyróżnia się niższą klasą odporności ogniowej niż sama ściana.

Bardzo ważne są także materiały, z których skonstruowana jest ściana. Przepisy mówią o tym, że muszą być niepalne. To samo dotyczy surowców, którymi pokrywa się powierzchnię ściany. Do palnych materiałów należy styropian lub popularna boazeria. Dodatkowo ściana powinna być nieco wysunięta w stosunku do ściany zewnętrznej obiektu. W ścianach oddzielenia pożarowego dopuszczalne są przeszklenia, jednak nie mogą stanowić więcej niż 10% ich powierzchni. W przypadku drzwi jest to nie więcej niż 15%. Zasady te nie obejmują ścian w garażach oraz na drogach manewrowych.