Rola i znaczenie szczelin dylatacyjnych w ścianach oraz stropach

W budownictwie zazwyczaj dba się o to, żeby wszystko było twarde i zwarte. Czasami jednak potrzebne są także szczeliny. Co tu dużo mówić – niewielkie przerwy nie tylko w niczym nie przeszkadzają, lecz wręcz pomagają w pracach remontowo-budowlanych. Umożliwiają one wykonywanie szeregu robót, które usprawniają realizację założonego planu.

Oczywiście fachowo szczelin nie nazywa się szczelinami. Każda z nich nosi miano dylatacji. Tego rodzaju przerwę stosuje się podczas bardzo wielu robót budowlanych. Znajdzie ona swoje miejsce zarówno w trakcie kładzenia posadzki betonowej, jak i w trakcie kładzenia paneli czy w trakcie stawiania ścian. Jak widać, jej zastosowanie jest naprawdę uniwersalne.

Żeby szczeliny dylatacyjne mogły dobrze służyć, muszą zostać one skonstruowane ze specjalnych materiałów. Do ich powstania wykorzystuje się szczególnie styropian bądź też sznur dylatacyjny z liny budowlanej. Ważne jest jednak, by ten ostatni był dodatkowo zabezpieczony materiałem izolacyjnym. Styropian posiada te właściwości już z samej swojej natury, natomiast innego rodzaju pomoc musi być niejako ulepszona.

Poszczególne rodzaje szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne można wykorzystywać na wiele sposobów. To właśnie ze względu na metody użycia wyróżnia się poszczególne odmiany dylatacji. Istnieje więc na przykład dylatacja konstrukcyjna. Wykonuje się ją po to, aby oddzielić poszczególne części oraz elementy konstrukcyjne budynku. Poddtyp z zupełnie innej bajki to dylatacja technologiczna. Ma ona do siebie to, iż jest stosowana wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko pęcznienia bądź też kurczenia się materiałów.

Ponadto można wyróżnić również dylatację termiczną i przeciwdrganiową. Ich specyfika tkwi w samych nazwach. Dylatacja termiczna ma na celu utrzymanie optymalnej temperatury w miejscu, w którym trwają prace. Natomiast dylatacja przeciwdrganiowa towarzyszy terenom, na których występują trzęsienia ziemi. Mowa tu na przykład o obszarach, na których występują szkody górnicze.