Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar to straszne nieszczęście niezależnie czy spotyka jeden dom, cały budynek mieszkalny czy ogromny obiekt przemysłowy. Na szczęście istnieją sposoby, żeby się przed nim zabezpieczyć, a nawet jeśli już wybuchnie, przynajmniej zmniejszyć wywołane nim szkody.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe najbardziej ogólnie możemy podzielić na czynne i bierne. Czynne to wszelkiego rodzaju czujniki, alarmy i systemy ostrzegania, ale my dziś przyjrzymy się tym drugim. Zabezpieczenia bierne to wszelkiego rodzaju sposoby zmniejszające wpływ warunków, jakie powstają w trakcie pożaru na konstrukcje i materiałów budowlanych.

W jaki sposób można zabezpieczyć budynki przed pożarem?

Zabezpieczanie elementów konstrukcyjnych

Konstrukcje stalowe czy żelbetowe, ściany i inne elementy konstrukcyjne można pokrywać różnego rodzaju farbami czy zaprawami ogniochronnymi. Ich działanie polega na nie dopuszczeniu do wzrostu temperatury materiału, a co za tym idzie przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się pożaru.

Zabezpieczenia wszelkiego rodzaju instalacji

Tu znajdą się różnego rodzaju izolacje, masy i zaprawy ogniochronne, przepusty instalacji rur niepalnych w izolacji na bazie kauczuku syntetycznego, osłony, kasety i kołnierze ogniochronne. Ogólnie rzecz biorąc, ich zadaniem jest osłonięcie instalacji niepalnymi substancjami,

Ściany, przegrody i szczeliny dylatacyjne

Jeśli zdarzy się, że pożar wybuchnie w jakimś pomieszczeniu, sposobem na jego zatrzymanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu są postawione wcześniej ściany czy przegrody przeciwpożarowe. Potrafią one zatrzymać pożar i zminimalizować poniesione szkody. W tym celu są też stosowane specjalne obudowy szybów windowych i pionów instalacyjnych. Dobrym rozwiązaniem jest też stosowanie w budownictwie przeciwpożarowych szczelin dylatacyjnych.

Wybór wśród tego rodzaju produktów jest ogromny, dlatego warto zwrócić się do profesjonalistów w dziedzinie zabezpieczeń, żeby dobrali indywidualnie do danych potrzeb odpowiednie i najskuteczniejsze metody zapobiegania szkodom wywołanym pożarem.