Pod wpływem jakiej temperatury stal traci swoje właściwości mechaniczne?

Stal jest bardzo popularnym surowcem budowlanym. Jest to materiał bardzo wytrzymały, ma dobre właściwości mechaniczne, jest łatwa w demontażu i utylizacji.

Jaka jest zależność między temperaturą a właściwościami mechanicznymi stali?

Głównymi właściwościami stali jest wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, twardość, sprężystość, wysoka temperatura topnienia, przewodność cieplna i elektryczna oraz podatność na obróbkę plastyczną i cieplną. Ze stali wykonuje się wiele elementów, które wykorzystywane są głównie w budownictwie. W zakładach przemysłowych i magazynach ze stali wykonane są zbrojenia betonu oraz konstrukcje nośne obiektów. Mimo że stal pod wieloma względami jest idealnym materiałem budowlanym, to ma też i pewne wady. Do istotnych problemów związanych z tym surowcem należy ograniczona odporność na temperatury, co może doprowadzić do niszczenia wykonanych z niej elementów. Trwałość konstrukcji wykonanych ze stali w głównej mierze zależy od temperatury panującej w otoczeniu. Zbyt niska oraz zbyt wysoka nie jest korzystna dla stali, która wówczas traci swoją plastyczność, staje się krucha i nieodporna na obciążenia i uszkodzenia mechaniczne.

Jak chronić konstrukcje stalowe?

Bardzo niskie temperatury w naturalnych warunkach prawie nie występują, inaczej jest z wysokimi.

Chcą zminimalizować ryzyko zniszczenia konstrukcji stalowych, które mogą powstać w wyniku działania zbyt wysokich temperatur, zabezpiecza się je poprzez zastosowanie izolacji ogniochronnej. Taki sposób zabezpieczenia pozwala na ochronę przed nadmiernym przegrzewaniem się elementów stalowych. Taka izolacja w razie niebezpieczeństwa spowalnia osiągnięcie krytycznej temperatury stali, co powoduje zwiększenia czasu potrzebnego na ewakuację lub ugaszenie pożaru. Dobrym sposobem jest także malowanie powierzchni stali farbami ogniochronnymi. Sprawdzone produkty do ochrony przeciwpożarowej można nabyć w Firmie Jack-Service. Takie farby prosto się nakłada, nie wpływają na estetykę konstrukcji i nie stanowią dla niej dodatkowego obciążenia.