Na czym polega usługa torkretowania?

Torkretowanie, zwane również po prostu torkretem, polega na wtryskiwaniu zaprawy lub betonu w miejsca, w których powinny się one znajdować. Wykorzystuje się w tym celu odpowiednie maszyny, torkretnice. Ich zamiennikiem mogą pompy podające, które współpracują z odpowiednim do tego zadania kompresorem powietrza. Głównym zastosowaniem tej techniki jest renowacja lub naprawa konstrukcji żelbetowych – trudne warunki atmosferyczne, zmienna temperatura, wilgoć lub po prostu błędy budowlane potrafią doprowadzić do licznych ubytków w różnych elementach konstrukcji. 

 

To sprawia, że te nieodpowiednio spełniają swoją funkcję, a nawet mogą być niebezpieczne w użyciu i zagrożone zawaleniem. Torkretowanie jest sprawdzonym sposobem na uzupełnienie ubytków w betonie lub zaprawie. Pozwala w szybki sposób przywrócić uszkodzone elementy konstrukcji do stanu używalności.

Jakie istnieją metody torkretowania?

Większość specjalistów zajmujących się podobnymi naprawami wyróżnia dwie metody torkretowania: na sucho oraz na mokro. Najważniejszymi różnicami pomiędzy nimi jest sposób transportu wykorzystywanej mieszanki oraz moment, w którym dodaje się wodę do reszty składników. Na wybór metody wpływ ma wiele istotnych czynników, między innymi: rodzaj konstrukcji, pożądany efekt (w tym grubość warstwy zaprawy lub betonu) oraz odległość, z której wykonywany ma być natrysk.

W przypadku metody na mokro, wszystkie składniki łączone są z wodą na samym początku, jeszcze przed transportem mieszanki. Gdy ta będzie już gotowa, podajnik do betonu przemieści ją do dyszy natryskowej, która wyrzuci materiał na odpowiednie podłoże, dzięki wykorzystaniu sprężonego powietrza. Torkret na mokro charakteryzuje się dużą wydajnością i stałymi parametrami mieszanki. Ten sposób wykorzystuje się do wykonywania dużej ilości natrysków w krótkim czasie.

Torkretowanie na sucho polega na transportowaniu mieszanki pozbawionej wody za pomocą torkretnicy. Wykorzystuje ona sprężone powietrze, by dostarczyć składniki do dyszy natryskowej, gdzie dopiero zostaną one zmieszane z wodą. Ilość wody jest zależna od specyfiki konkretnego natrysku i można zmieniać ją w trakcie prac, co sprawia, że metoda na sucho jest bardzo elastyczna. Doskonale sprawdza się w torkretowaniu różnych powierzchni w ramach jednorazowych robót. Do tego niewielki rozmiar torkretnicy oraz wygodny sposób transportu sprawiają, że ta metoda bardzo dobrze nadaje się do pracy w trudniej dostępnych miejscach.