Klasy ognioodporności zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych. Jakie z nich wyróżniamy?

Konstrukcje stalowe odznaczają się bardzo dobrą wytrzymałością na obciążenia, są więc stosowane jako elementy nośne w budynkach i wszelkiego rodzaju strukturach utrzymujących elementy o dużej masie. Stal ma jednak ograniczoną odporność na wysoką temperaturę, której działanie doprowadza do uplastycznienia materiału i utraty parametrów zapewniających stabilność. W obiektach narażonych na pojawienie się ognia konieczne jest zastosowanie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych. Ich rodzaj zależy od stopnia zagrożenia i jest określany klasą ognioodporności.

Jakie są klasy ognioodporności?

Materiały używane w budownictwie muszą odpowiadać wymogom dotyczącym ich reakcji na ogień. W przypadku elementów stalowych konkretne parametry zależą od klasy odporności pożarowej budynku, a także tego, w jakich częściach konstrukcji zostały one użyte. Wyróżnia się 5 klas odporności pożarowej budynków od A do E, a wymagania są podawane dla głównej konstrukcji nośnej, konstrukcji dachu, stropu oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych, a także pokrycia dachu. Miarą odporności konstrukcji stalowej jest czas, w jakim w warunkach pożaru wystąpi w niej ugięcie uniemożliwiające zachowanie nośności. Obejmuje ona trzy parametry – głównym jest nośność ogniowa oznaczaną jako R, w niektórych przypadkach istotna będzie też szczelność ogniowa (E) oraz izolacyjność ogniowa (I).

Podnoszenie ognioodporności konstrukcji stalowej

Zwiększenie odporności konstrukcji stalowej na ogień jest możliwe dzięki stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Możliwe jest użycie okładzin z płyt – kartonowo-gipsowych lub wełny mineralnej okrywającej elementy stalowe. Stosuje się również natryskowe powłoki niereaktywne wykonane z gipsu lub cementu z włóknami mineralnymi i kruszywami. Wykorzystane mogą zostać też farby pęczniejące, które w reakcji na zwiększoną temperaturę uwalniają gaz tworzący pęcherzyki będące warstwą termoizolacyjną. Zabezpieczenia są w stanie zwiększyć wytrzymałość konstrukcji w różnym zakresie – najlepsze rezultaty daje używanie okładzin.