Kanały oddymiające w konstrukcjach budynków

W każdym budynku muszą znajdować się specjalne kanały wentylacji pożarowej, które w razie pożaru będą skutecznie odprowadzać niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia produkty spalania. Kanały oddymiające minimalizują oddziaływanie promieniowania cieplnego na pomieszczenie, a także umożliwiają odprowadzanie dymu na zewnątrz. Dzięki nim możliwa staje się bezpieczna ewakuacja, gdyż udrożniają strefy ewakuacyjne (np. drogi ewakuacyjne i klatki schodowe).

 Od skuteczności i jakości takich kanałów zależy często życie ludzi, dlatego bardzo ważne jest aby były wykonane fachowo, przy wykorzystaniu najlepszej dostępnej technologii.

Jakie wymagania muszą spełniać kanały oddymiające?


Kanały oddymiania muszą mieć przede wszystkim odpowiednie własności ogniowe. Ważne jest, aby były niepalne, a także trwałe i nie zmieniały swoich właściwości w warunkach wysokiej temperatury, która zawsze towarzyszy pożarom. Szczelność tych kanałów musi być niezmienna podczas oddziaływania na nie wysokiej temperatury, żeby nie doszło do przesączania przez nieszczelności produktów spalania, które mają być nimi odprowadzane.

Charakterystyka stalowych kanałów oddymiających

Wentylacja pożarowa najczęściej jest zrobiona z blachy stalowej. W takim wypadku są to zazwyczaj prostokątne przewody w wymiarze standardowym (szerokość do 1250 mm i wysokość do 1000 mm) albo powiększonym (szerokość od 1250 mm i wysokość do 1250 mm). System kanałów oddymiających powinien oprócz samych przewodów składać się z kształtek, kompensatorów, tłumików i kratek z regulacją. Takie kanały mogą być pomalowane metodą proszkową i dodatkowo zaizolowane cieplnie oraz akustycznie. Należy pamiętać, że blacha stalowa rozszerza się pod wpływem wysokiej temperatury i wskutek tego może dochodzić do rozszczelnienia kanałów. Mając to na uwadze, trzeba zawsze dodatkowo zabezpieczać takie kanały przed tym niebezpiecznym zjawiskiem. Dobrze wykonane kanały oddymiające będą zaprojektowane w sposób uwzględniający ich rozszerzalność temperaturową, będą także wyposażone w odpowiednie elastyczne wstawki oraz kompensatory. Wskazana jest także dodatkowa izolacja kanałów oraz wzmocnienie i uszczelnienie połączeń wszystkich stalowych elementów.