Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe określamy mianem biernych?

Ochrona przed wybuchem i rozprzestrzenianiem się pożaru jest podstawą w działaniu dużych i mniejszych obiektów. Środki zabezpieczenia przeciwpożarowego można podzielić na czynne oraz bierne.

Mianem biernych lub pasywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych określa się te, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia. Dzięki temu możliwa jest szybka ewakuacja ludności z budynku, ograniczenie strat materialnych i zwiększenie skuteczności gaszenia. Bierne zabezpieczenia wykonuje się już na etapie budowy obiektu. Ich najbardziej popularne przykłady to:

  • zabezpieczenia konstrukcji metalowych, betonowych i drewnianych,
  • ściany oddzielenia pożarowego oraz przegrody budowlane,
  • zabudowy szachtów instalacyjnych,
  • szczeliny dylatacyjne i budowlane,
  • kanały oddymiania,
  • kanały kablowe.

Elementów biernej ochrony przeciwpożarowej nie trzeba uruchamiać w sytuacji wybuchu pożaru. Dzięki takim rozwiązaniom walka z ogniem okazuje się bardziej skuteczna i wydajna. Zabezpieczenia przeciwpożarowe, które oferuje nasza firma, spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa w obiektach budowlanych.

Gdzie wykorzystuje się bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe?

Zabezpieczenia bierne wykorzystuje się głównie w przemyśle i dużych zakładach pracy. Odgrywają szczególnie dużą rolę w miejscach, gdzie na co dzień pracuje się z materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Dobrym przykładem są zakłady przetwórstwa ropy naftowej lub laboratoria chemiczne, gdzie produkuje się różnego rodzaju farmaceutyki.

Zabezpieczenia bierne znajdują zastosowanie również w obiektach, gdzie często korzysta się z rozpuszczalników, farb i lakierów, które zawierają łatwopalne substancje. Środki biernej ochrony przeciwpożarowej wykorzystuje się również w miejscach publicznych, takich jak szpitale, puby, restauracje lub galerie handlowe, gdzie szybka ewakuacja i podzielenie budynku na strefy pożarowe odgrywa dużą rolę dla uniknięcia katastrof. Warunkiem jest jednak, aby znajdowały się w kompleksie budowlanym, który zawiera pod jednym dachem więcej, niż jedną ,,usługę''. Wiele zabezpieczeń można zastosować także w domu. Chodzi szczególnie o ochronę kabli, przewodów i innych elementów instalacji.