Jak zabezpieczać przed pożarem elementy o skomplikowanym kształcie?

Zabezpieczenia przeciwpożarowe zapobiegają oraz ograniczają rozprzestrzenianie się pożaru. Bezpieczeństwo ochrony przeciwpożarowej uregulowane jest przepisami budowlanymi.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Zabezpieczenie przed pożarem dzielimy na czynne oraz bierne. Do czynnych zaliczyć należy wszelkiego rodzaju alarmy, czujki, które wykrywają dym, płomienie oraz ciepło. Natomiast do zabezpieczenia przeciwpożarowego biernego należą materiały budowlane oraz produkty spełniające warunki techniczne, należące do klasy odporności pożarowej budynku. Konstrukcje stalowe i betonowe mogą być zabezpieczane za pomocą osłon z płyt ogniochronnych. Wszystkie budynki użyteczności publicznej, magazynowe oraz mieszkalne muszą być podzielona na strefy pożarowe. Ściany oddzielenia pożarowego mają spowolnić rozprzestrzenianie się ognia oraz umożliwić ewakuacje ludzi. Innym zabezpieczeniem przeciwpożarowym mogą być masy uszczelniające. Mają właściwości ogniochronne, służą do zabezpieczenia rur oraz kabli w przejściach instalacyjnych. Jack Service specjalizuje się w systemach przeciwpożarowych oraz zabezpieczeniach ogniochronnych.

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków reguluje prawo budowlane. Wszystkie budynki oddawane di użytku muszą spełniać ochronę przeciwpożarową. Inwestor odpowiedzialny jest za zastosowanie szczelności i izolacyjności ogniowej. Elementy konstrukcyjne budynku, rury, kable, instalacje muszą być odpowiednio zabezpieczone. W tym celu stosuje się różne rodzaje ochrony przeciwpożarowej. Dlatego tak ważne jest podział budynku na strefy pożarowe. Do elementów o nieregularnych kształtach stosuje się niepalne materiały budowlane, uszczelniacze ogniochronne, farby pęczniejące. Wszystkie te materiały mają za zadanie opóźnić rozprzestrzenianie się ognia, a tym samym zabezpieczyć osoby znajdujące się wewnątrz oraz zminimalizować straty na wypadek pożaru.