Jak wygląda naprawa konstrukcji żelbetowych?

Beton wzmocniony zbrojeniem to trwały materiał, ze względu na swoją funkcjonalność powszechnie używany w budownictwie. Mimo tego konstrukcje z niego wykonane, jak wszystkie inne narażone są na uszkodzenia różnego typu. Jak wygląda naprawa konstrukcji żelbetowych?

Naprawa zauważalnego gołym okiem uszkodzenia w konstrukcji żelbetowej to dopiero początek procesu naprawy konstrukcji żelbetowej. Aby remont był bezpieczny i skuteczny konieczne jest poznanie przyczyn powstania uszczerbku. Z tego powodu niezbędna jest diagnostyka budynku, której pierwszy etap składa się z obserwacji konstrukcji, analizy dokumentacji, analizy czynników cieplno-wilgotnościowych oraz oceny, jak warunki atmosferyczne wpływają na budowlę.

Przyczyny uszkodzeń konstrukcji żelbetowych

Konstrukcje szczególnie narażone są  na negatywne oddziaływanie środowiska. Wśród czynników silnie wpływających na degradację zbrojonego betonu wymienić można zmiany temperatury, wilgoć, oddziaływania chemiczne, a także mikroorganizmy, rośliny i pleśnie. Na powstawanie uszkodzeń duży wpływ mają błędy konstrukcyjne, takie jak niepokrycie zbrojeń dostateczną ilością betonu oraz jego wodoszczelność, która umożliwia wnikanie do konstrukcji wilgoci i chlorków, prowadzących do korozji prętów zbrojeniowych.

Naprawa konstrukcji żelbetowych

Naprawa typowych uszkodzeń konstrukcji żelbetowych polega przede wszystkim na wzmocnieniu konstrukcji poprzez iniekcje ciśnieniowe, dodaniu dodatkowych prętów zbrojenia lub za pomocą nowoczesnych taśm węglowych. Ważna jest również  impregnacja betonu i naprawa powłoki ochronnej, która zapobiega wnikaniu szkodliwej wilgoci. Przy wyborze materiału naprawczego należy pamiętać, aby miał on właściwości podobne do naprawianego tworzywa. Wyjątkowo istotna jest zgodność materiałów pod względem rozszerzalności cieplnej i sprężystości.