• DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych

Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji stalowych

Farby ogniochronne na pożary standardowe i węglowodorowe

Flame Stal

Zestaw wyrobów system Flame Stal przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczenia elementów o profilach zamkniętych i otwartych, stalowych i stalowych ocynkowanych . Zabezpieczenia mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w klasach odporności ogniowej: R15, R30, R45, R60.

Steelguard FM 585, Steelguard FM 549, Steelguard 562

Zestaw farb Steelguard FM 585 i Steelguard FM 549 przeznaczony jest do zabezpieczania ogniochronnego elementów konstrukcji stalowych , stalowych ocynkowanych , żeliwnych o profilach otwartych i zamkniętych. Zabezpieczenie może być stosowane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w klasach odporności ogniowej: R15; R30: R45; R60; R 90

Interchar 404

Zestaw wyrobów malarskich systemu Interchar 404 do ogniochronnego zabezpieczania elementów konstrukcji stalowych o profilach zamkniętych i otwartych. Zabezpieczenie zostało sklasyfikowane w klasach odporności ogniowej: R15, R20, R30, R45, R60.

Interchar 212

Zestaw wyrobów malarskich systemu Interchar 212 do ogniochronnego zabezpieczania elementów konstrukcji stalowych o profilach zamkniętych i otwartych. Zabezpieczenie zostało sklasyfikowane w klasach odporności ogniowej: od R15 do R120. Interchar 212 można stosować na pożary standardowe. Zestaw ten jest odporny na warunki atmosferyczne i charakteryzuje się bardzo długą trwałością. Interchar 212 może być stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

Chartek 1709

Zestaw wyrobów malarskich systemu Chartek 1709 do ogniochronnego zabezpieczania elementów konstrukcji stalowych o profilach zamkniętych i otwartych. Zabezpieczenie zostało sklasyfikowane w klasach odporności ogniowej: od R15 do R120. Chartek 1709 można stosować w na pożary węglowodorowe. Zestaw ten jest odporny na warunki atmosferyczne i charakteryzuje się bardzo długą trwałością. Chartek 1709 może być stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

Masy ogniochronne na pożary standardowe i węglowodorowe

Vermiplaster

Zaprawa Vermiplaster jest przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych w warunkach nagrzewania standardowego wewnątrz obiektów budowlanych, w klasach R30, R60, R90, R120, R180 odporności ogniowej.

Dossolan 2000S

Zaprawa Dossolan 2000S przeznaczona jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych w warunkach nagrzewania standardowego, wewnątrz budynków w klasach odporności R15, R30, R60, R90, R120, R180, R240 odporności ogniowej.

Promaspray F250

Natrysk Promaspray F250 jest zaprawą na bazie włókien z wełny mineralnej do ochrony przeciwpożarowej i izolacji akustycznej. Materiał składa się z wełny mineralnej i nieorganicznych spoiw hydraulicznych. Należy do tak zwanych suchych natrysków.

Promaspray P300

Promaspray P300 jest zaprawą wstępnie mieszaną i lekką , produkowaną na bazie wermikulitu i gipsu.

Fendolite M II

Zaprawa ogniochronna CafcoFendolite M II o gęstości nominalnej 775 kg/m3 (w stanie suchym po stwardnieniu), stosowana jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych w warunkach pożaru węglowodorowego. Zaprawa jest gotową mieszanką produkowaną na bazie Vermikulitu i cementu portlandzkiego. Zabezpieczenia ogniochronne CafcoFendolite M II mogą być wykonywane metodą konturową lub skrzynkową.

Płyty ogniochronne na pożary standardowe i węglowodorowe

Promat

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych poprzez obudowę płytami Promatect H i Promatect L. Zabezpieczenie może być stosowane wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz. Płyty Promatect H mogą być stosowane do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych zewnętrznych elementów konstrukcji budowlanych, jeżeli są zaimpregnowane impregnatem Promat Impragnierung 2000. Zabezpieczone elementy konstrukcji stalowych o profilach zamkniętych i otwartych płytami Promatect H i Promatect L spełniają kryteria klas R15, R30, R60, R90, R120, R180, R240 odporności ogniowej.

Ridurit

Zestaw wyrobów objętych Aprobatą jest przeznaczony do wykonywania, wewnątrz budynków, zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych konstrukcji (belek i słupów) o profilach otwartych. Elementy stalowe zabezpieczone płytami Ridurit zgodnie z wymogami Aprobaty zostały zaklasyfikowane do klas: R30, R60, R90, R120, R180.

Conlit 150 i 150 S

Zestaw wyrobów Conlit 150 i 150 S przeznaczony jest do do wykonywania izolacji ogniochronnych konstrukcji stalowych:

 • system Conlit 150 na stalowych profilach otwartych i zamkniętych
 • system Conlit 150 S na stalowych profilach otwartych

Przy spełnieniu wymagań podanych w aprobacie, zabezpieczone elementy stalowe spełniają kryteria klas R30, R60, R90, R120, R180 lub R 240 odporności ogniowej.