• DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE
  DOŚWIADCZENI W BEZPIECZEŃSTWIE Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie antykorozyjne i naprawa konstrukcji stalowych i żelbetowych

Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji stalowych

Farby ogniochronne do zabezpieczeń przed pożarami standardowymi i węglowodorowymi

Flame Stal

Zestaw wyrobów system Flame Stal to farby ogniochronne przeznaczone do zabezpieczenia elementów o profilach zamkniętych i otwartych, stalowych i stalowych ocynkowanych. Zabezpieczenia mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w klasach odporności ogniowej: R15, R30, R45, R60.

Steelguard

Farby ogniochronne z zestawu Steelguard są przeznaczone do zabezpieczania ogniochronnego elementów konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych oraz żeliwnych o profilach otwartych i zamkniętych. Zabezpieczenie może być stosowane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w klasach odporności ogniowej: R15; R30: R45; R60; R 90; R 120

Firetex Fx 5090;  Firetex FX 2005;

Farby ogniochronne z zestawu Firetx FX 5090; Firetex FX 2005 są przeznaczone do zabezpieczania ogniochronnego elementów konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych oraz żeliwnych o profilach otwartych i zamkniętych. Zabezpieczenie może być stosowane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w klasach odporności ogniowej: R15; R30: R45; R60; R 90; R 120

Interchar 404

Zestaw wyrobów malarskich systemu Interchar 404 pozwala stworzyć niezawodne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych o profilach zamkniętych i otwartych. Zabezpieczenie zostało sklasyfikowane w klasach odporności ogniowej: R15, R20, R30, R45, R60.

Interchar 212

Zestaw wyrobów malarskich systemu Interchar 212 do ogniochronnego zabezpieczania elementów konstrukcji stalowych o profilach zamkniętych i otwartych. Zabezpieczenie zostało sklasyfikowane w klasach odporności ogniowej: od R15 do R120. Farby ogniochronne Interchar 212 można stosować jako zabezpieczenie przy pożarach standardowych. Zestaw ten jest odporny na warunki atmosferyczne i charakteryzuje się bardzo długą trwałością. Interchar 212 może być stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

Chartek 1709

Zestaw wyrobów malarskich systemu Chartek 1709 tworzy skuteczne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych o profilach zamkniętych i otwartych. Zabezpieczenie zostało sklasyfikowane w klasach odporności ogniowej: od R15 do R120. Chartek 1709 można stosować w ochronie przed pożarami węglowodorowymi. Zestaw ten jest odporny na warunki atmosferyczne i charakteryzuje się bardzo długą trwałością. Chartek 1709 może być stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.


Masy ogniochronne do zabezpieczeń przed pożarami standardowymi i węglowodorowymi

Vermiplaster

Zaprawa Vermiplaster jest przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych w warunkach nagrzewania standardowego wewnątrz obiektów budowlanych, w klasach R30, R60, R90, R120, R180 odporności ogniowej.

Perlifoc

Zaprawa Perlifoc przeznaczona jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych w warunkach nagrzewania standardowego, wewnątrz budynków w klasach odporności R15, R30, R60, R90, R120, R180, R240 odporności ogniowej.

Promaspray F250

Promaspray F250 jest zaprawą na bazie włókien z wełny mineralnej do ochrony przeciwpożarowej i izolacji akustycznej. Za jej pomocą wykonuje się natryski ogniochronne. Materiał składa się z wełny mineralnej i nieorganicznych spoiw hydraulicznych. Należy do tak zwanych suchych natrysków.

Promaspray P300

Promaspray P300 jest zaprawą wstępnie mieszaną i lekką, produkowaną na bazie wermikulitu i gipsu.

Monocote Z 146W/  Monocote ZK 146T- tunele

Zaprawa ogniochronna Monocote Z 146W. Z tego materiału wykonuje się zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych w warunkach pożaru węglowodorowego. Zaprawa jest gotową mieszanką produkowaną na bazie Vermikulitu i cementu portlandzkiego. Zabezpieczenia ogniochronne Monocote Z 146W mogą być wykonywane metodą konturową lub skrzynkową.

Zapraw ogniochronna Monocote ZK 146T.  Z tego materiału  wykonuje się zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych tuneli

Fire-mix

Zaprawa ogniochronna : Fire-mix. Z tego materiału wykonuje się zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych w warunkach pożaru węglowodorowego. Zaprawa jest gotową mieszanką produkowaną na bazie Vermikulitu i cementu portlandzkiego. Zabezpieczenia ogniochronne :             Fire-mix mogą być wykonywane metodą konturową lub skrzynkową.


Płyty ogniochronne do zabezpieczeń przed pożarami

Promat

Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych wykonywane jest poprzez obudowę płytami Promatect H, Promatect L, Promatect - XS. Może być stosowane wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz. Płyty ogniochronne Promatect H mogą być stosowane do wykonywania zabezpieczenia ppoż zewnętrznych elementów konstrukcji budowlanych, jeżeli są zaimpregnowane impregnatem Promat Impragnierung 2000. Zabezpieczone elementy konstrukcji stalowych o profilach zamkniętych i otwartych płytami Promatect H, Promatect L; Promatect-XS spełniają kryteria klas R15, R30, R60, R90, R120, R180, R240 odporności ogniowej.

Ridurit

Zestaw wyrobów objętych aprobatą jest przeznaczony do wykonywania wewnątrz budynków, zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych konstrukcji (belek i słupów) o profilach otwartych. Elementy stalowe, do zabezpieczenia których wykorzystano płyty ogniochronne Ridurit, zgodnie z wymogami aprobaty zostały zaklasyfikowane do klas: R30, R60, R90, R120, R180.

Conlit 150 i 150 S

Zestaw wyrobów Conlit 150 i 150 S przeznaczony jest do wykonywania izolacji ogniochronnych konstrukcji stalowych:

 • system Conlit 150 na stalowych profilach otwartych i zamkniętych
 • system Conlit 150 S na stalowych profilach otwartych

Przy spełnieniu wymagań podanych w aprobacie, zabezpieczone elementy stalowe spełniają kryteria klas R30, R60, R90, R120, R180 lub R 240 odporności ogniowej.


W ofercie mamy również produkty, których celem jest zabezpieczenie przeciwpożarowe kanałów kablowych i przepustów instalacyjnych.